U hebt het recht het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (C. Estocolmo 12, 03530 La Nucia, Spanje – hello@pelotonbelgica.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Effecten van ontwenning

Indien u dit contract herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij van uw beslissing tot herroeping in kennis zijn gesteld, terugbetalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen; in ieder geval worden u voor een dergelijke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
Wij kunnen wachten met terugbetalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst komt.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons uw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending zijn voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit het gebruik van de goederen dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht is een consumentenkoop waarbij de levering van:
 • Verhuur producten
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
 • producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere artikelen;
 • audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • kranten, tijdschriften of periodieken, met uitzondering van een overeenkomst voor de regelmatige levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”
Retour instructies
Terugkerend

Zorg ervoor dat:

 • De items zijn compleet
 • De artikelen bevinden zich in de originele, onbeschadigde verpakking.
 • Dat de kopiefactuur en het retourformulier zijn bijgevoegd
Nuttige tips
 • Wij proberen uw retourzending zo snel mogelijk te verwerken. Hier zijn nog enkele nuttige tips.
 • Zorg ervoor dat u de artikelen goed verpakt, zodat ze tijdens het vervoer niet worden beschadigd.
 • Om afval te besparen kunt u de doos gebruiken waarin wij het product naar u hebben verzonden.
 • Zorg ervoor dat het adreslabel duidelijk leesbaar is.
Verzending

Breng het pakket naar een postkantoor naar keuze. Hier ontvangt u een verzendnota. Bewaar dit totdat de terugkeer volledig is verwerkt. Dit is uw bewijs dat het pakket daadwerkelijk is verzonden en kan worden opgevraagd in geval van verlies tijdens het transport.